Discography
Liszt
3rd December 2023
Liszt: Lieder für Bariton
3rd December 1979
Weissenberg Recital
3rd December 1976
Liszt: Songs for Baritone
3rd December 1978
Liszt
3rd December 2023
Liszt
3rd December 1967
Liszt: Sonate en Si Mineur / Trois Sonnets de Petrarque
3rd December 2023
Hermann Prey: Lieder, Vol.II: Liszt
3rd December 1996
2014 JamSession © All rights reserved.