Discography
Schumann
22nd September 1978
Schumann: Carnaval, Op.9, Sonate No.2 in G Minor, Op.22
22nd September 1968
Schumann: Album for the Young
22nd September 2020
Schumann: Album for the Young
22nd September 1974
Schumann
22nd September 1976
Weissenberg Recital
22nd September 1976
Schumann
22nd September 1974
Schumann
22nd September 2020
Schumann
22nd September 1968
Schumann
22nd September 2020
Schumann
22nd September 1968
Schumann
22nd September 1968
Bach/Schumann
22nd September 1977
Schumann
22nd September 2020
Schumann
22nd September 1978
Schumann: Fantasie C-dur Op. 17 / Kinderszenen Op.15
22nd September 2020
Schumann: Carnaval Op.9, Sonata No.2 Op.22
22nd September 1973
Schumann: Album pour la Jeunesse, Op.68
22nd September 1999
Salzburg Festival Recital (Live recording 1972)
22nd September 2020
Bach, Haydn, Schumann
22nd September 1995
Bach, Haydn, Schumann
22nd September 1995
Bach, Haydn, Schumann
22nd September 2020
2014 JamSession © All rights reserved.