Discography
Schumann
29th September 1978
Schumann: Carnaval, Op.9, Sonate No.2 in G Minor, Op.22
29th September 1968
Schumann: Album for the Young
29th September 2022
Schumann: Album for the Young
29th September 1974
Schumann
29th September 1976
Weissenberg Recital
29th September 1976
Schumann
29th September 1974
Schumann
29th September 2022
Schumann
29th September 1968
Schumann
29th September 2022
Schumann
29th September 1968
Schumann
29th September 1968
Bach/Schumann
29th September 1977
Schumann
29th September 2022
Schumann
29th September 1978
Schumann: Fantasie C-dur Op. 17 / Kinderszenen Op.15
29th September 2022
Schumann: Carnaval Op.9, Sonata No.2 Op.22
29th September 1973
Schumann: Album pour la Jeunesse, Op.68
29th September 1999
Salzburg Festival Recital (Live recording 1972)
29th September 2022
Bach, Haydn, Schumann
29th September 1995
Bach, Haydn, Schumann
29th September 1995
Bach, Haydn, Schumann
29th September 2022
2014 JamSession © All rights reserved.