Discography
Schumann
3rd December 1978
Schumann: Carnaval, Op.9, Sonate No.2 in G Minor, Op.22
3rd December 1968
Schumann: Album for the Young
3rd December 2023
Schumann: Album for the Young
3rd December 1974
Schumann
3rd December 1976
Weissenberg Recital
3rd December 1976
Schumann
3rd December 1974
Schumann
3rd December 2023
Schumann
3rd December 1968
Schumann
3rd December 2023
Schumann
3rd December 1968
Schumann
3rd December 1968
Bach/Schumann
3rd December 1977
Schumann
3rd December 2023
Schumann
3rd December 1978
Schumann: Fantasie C-dur Op. 17 / Kinderszenen Op.15
3rd December 2023
Schumann: Carnaval Op.9, Sonata No.2 Op.22
3rd December 1973
Schumann: Album pour la Jeunesse, Op.68
3rd December 1999
Salzburg Festival Recital (Live recording 1972)
3rd December 2023
Bach, Haydn, Schumann
3rd December 1995
Bach, Haydn, Schumann
3rd December 1995
Bach, Haydn, Schumann
3rd December 2023
2014 JamSession © All rights reserved.